mobile-menu

Psychoterapia pary w oparciu o teorię więzi

Psychoterapia pary w oparciu o teorię więzi to trzydniowe szkolenie dla psychoterapeutów i psychologów w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, pracujących z parami.

Zakres tematyczny szkolenia obejmie takie zagadnienia, jak: znaczenie intymnego związku w życiu człowieka, rozwój więzi, rozpoznawanie wzorców bliskości w parze (style przywiązania), mapa terapia para, ujawnianie podświadomej fantazji w wyborze partnera, dynamika relacji w intymnej parze, proces leczenia więzi, specyficzne wymagania wobec terapeuty pary, relacja erotyczno-seksualna w rozwoju więzi w parze, etapy rozwoju psychoseksualnego, techniki pracy terapeutycznej z parą z problemami w sferze seksualnej, męskość i kobiecość kształtowane przez wzorce rodzinne i kulturowe. Szkolenie będzie zawierać części teoretyczne oraz warsztatowe, pozwalające na poszerzenie rozumienia swojego osobistego doświadczenia w bliskiej relacji, a także prezentację materiału klinicznego oraz użytecznych technik adekwatnie do etapu terapii.

Szkolenie prowadzi Krystyna Mierzejewska-Orzechowska, przewodnicząca zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w latach 2013-2016 przewodnicząca Komisji Etyki Sekcji Psychoterapii PTP. Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii i Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, posiada też Europejski Certyfikat Psychoterapii wydawany przez European Association for Psychotherapy. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię dla par. Pracuje w modelu integracyjnym – w oparciu o teorię przywiązania integruje podejście systemowe z psychodynamicznym.

Cena szkolenia – jednorazowo 1170 zł, w przypadku płatności w trzech ratach 3 x 410 zł.

Najbliższa edycja szkolenia planowana jest na koniec 2020 roku


INTROSFERA
Terapia i Rozwój

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania

Dobrodzieja 29A, 02-998 Warszawa

tel. +48 518 161 944

kontakt@introsfera.pl