mobile-menu

Dla firm

Szkolenia dla biznesu

Komunikatywny, asertywny, kreatywny, empatyczny, radzący sobie w sytuacjach stresowych – każdy pracodawca marzy o ludziach obdarzonych takimi cechami w swoim zespole. Co się kryje pod tymi określeniami? Kompetencje miękkie, czyli psychospołeczne umiejętności życiowe, które pozwalają nam skutecznie radzić sobie w różnych sytuacjach i elastycznie reagować na wyzwaniami życiowe. Ich znaczenie w biznesie stale rośnie, bo umożliwiają efektywne współdziałanie.

Firmom proponujemy szkolenia z kompetencji miękkich, rozwijających konkretne umiejętności psychospołeczne, jak zarządzanie stresem, efektywna komunikacja interpersonalna, inteligencja emocjonalna, asertywność, czy trening kreatywności. Przygotujemy indywidualny plan szkolenia zgodnego z potrzebami Twojego zespołu. Szkolenia prowadzą psychologowie z doświadczeniem trenerskim i biznesowym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

INTROSFERA
Terapia i Rozwój

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania

Dobrodzieja 29A, 02-998 Warszawa

Jaracza 3 lok. 16a, 00-378 Warszawa

tel. +48 518 161 944

kontakt@introsfera.pl