Justyna Rokuszewska

Psycholog i psychoterapeuta młodzieży, dorosłych, par i rodzin.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie w trakcie ostatniego roku szkolenia z zakresu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii par i rodzin, prowadzonym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin w Krakowie. Szkolenie jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i przygotowuje do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy terapeutycznej i diagnozy dzieci i młodzieży.

Pracuje z nastolatkami od 15 r.ż., z osobami dorosłymi, parami oraz rodzinami. Doświadczenie w pracy zbierała pracując w poradniach psychologiczno–pedagogicznych, gdzie prowadziła m.in. psychoterapię indywidualną nastolatków, terapię rodzin, grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży, konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz nauczycieli. Odbyła także 2-letni staż w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

W swojej pracy terapeutycznej wspiera nastolatków i dorosłych doświadczających kryzysów życiowych (np. po śmierci bliskiej osoby), w depresji, zmagających się z lękami. Pomaga kobietom w okresie okołoporodowym, które przeżywają w tym czasie różnego rodzaju trudności emocjonalne. Wspiera rodziny i pary w kryzysie, mające trudności w budowaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji pomiędzy sobą.

Pracuje pod superwizją, zgodnie z Kodeksem Etyczno–Zawodowym Psychologa PTP.