mobile-menu

Terapia

Chcesz zadbać o swój rozwój, lepiej poznać siebie? Czujesz, że wciąż powtarzasz te same błędy?

Nie możesz uwolnić się od bolesnych wspomnień? A może Twoje dziecko potrzebuje specjalistycznego wsparcia w rozwoju emocjonalnym i społecznym? W takich sytuacjach pomocna może okazać się psychoterapia. To praca nad powrotem do równowagi psychicznej, zrozumieniem własnych przeżyć, myśli i zachowań. Wspólnie z psychoterapeutą będziecie zastanawiać się, z czego wynikają Twoje trudności, szukać powtarzających się w Twoim życiu schematów i wprowadzać konkretne zmiany, które poprawią jakość Twojego życia.

Psychoterapia dzieci

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ »

Pracę z dzieckiem zaczynamy od spotkań mających charakter konsultacyjny, często na początku tylko z rodzicami lub opiekunami. Po rozpoznaniu specyfiki trudności młodego pacjenta, ustalamy cele i plan psychoterapii. Pracujemy przede wszystkim indywidualnie z dzieckiem stosując metody adekwatne do jego wieku i rozwoju, jednak ważną częścią oddziaływań jest też współdziałanie z rodzicami polegające na psychoedukacji i wyjaśnianiu mechanizmów powodujących trudności dziecka, rozwijaniu umiejętności rodzicielskich i udzielaniu wskazówek, jak na co dzień wspierać syna lub córkę. Nieraz potrzebna jest też praca systemowa z całą rodziną. Prowadzimy terapię dzieci w takich obszarach jak np. zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, całościowe zaburzenia rozwoju, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, tiki, uzależnienia i inne problemy psychologiczne oraz emocjonalne.

Psychoterapia młodzieży

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ »

Dorastanie to okres związany z wieloma gwałtownymi i intensywnymi przemianami w życiu młodego człowieka, w sferze biologicznej, emocjonalnej i społecznej. To czas wielu napięć i skrajnych emocji. Nastolatki mogą doświadczać między innymi dużego stresu, przygnębienia i smutku, poczucia braku sensu życia, mogą zmagać się z lękami, zaburzeniami snu, trudnościami z akceptacją siebie, czy nawiązywaniem relacji. Psychoterapia młodzieży to spotkania polegające na rozmowie i wsparciu, wspólnym przyglądaniu się trudnościom i szukaniu możliwych rozwiązań. Praca z młodym pacjentem jest często połączona ze współpracą z rodzicami lub opiekunami, przy zachowaniu standardów poufności, albo w razie potrzeby z całą rodziną.

Terapia rodzinna

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ »

Ta forma terapii dotyczy całej rodziny i opiera się na założeniu, że rodzina to system złożony z osób, które wchodzą ze sobą w stałe relacje i mają na siebie wzajemny wpływ. Jeżeli więc ktoś z członków rodziny przeżywa problemy, może się to odbijać negatywnie na całym systemie rodzinnym i generować trudności. Terapia rodzinna pozwala lepiej zrozumieć relacje, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, a jej celem jest poszukiwanie źródeł konfliktów i wspólna praca nad ich rozwiązaniem. W spotkaniach uczestniczą wszystkie osoby mieszkające wspólnie – zarówno rodzice lub opiekunowie jak i dzieci, ponieważ ważna jest perspektywa każdego z członków rodziny. Jest to skuteczna forma pomocy w przypadku konfliktów małżeńskich, problemów wychowawczych, konfliktów rodziców z dorastającymi dziećmi, przewlekłej choroby i wszelkich kryzysów w rodzinie.

Terapia EMDR

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ »

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych). Początkowo stosowana w leczeniu zespołu stresu pourazowego PTSD, obecnie jej skuteczność w pomaganiu pacjentom z zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsyjnymi czy nawet depresją potwierdzają liczne badania naukowe. EMDR jest stosunkowo krótką (choć jest to uzależnione od indywidualnej historii pacjenta) terapią z powodzeniem stosowaną przy wszelkiego rodzaju traumach: wypadkach komunikacyjnych, katastrofach naturalnych, wszelkiego rodzaju przemocy, zaniedbania w dzieciństwie, gwałtu, molestowania seksualnego czy bycia świadkiem czyjeś śmierci. Polega na przekształceniu traumatycznego wspomnienia za pomocą bilateralnej stymulacji mózgu (ruchu gałek ocznych, tappingu lub stymulacji dźwiękowej), w taki sposób, aby przeszkadzające w codziennym funkcjonowaniu odczucia (obrazy, dźwięki czy myśli) związane z ciężkim przeżyciem straciły „na sile” i stały się zamkniętym rozdziałem w naszym życiu.

INTROSFERA
Terapia i Rozwój

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania

Dobrodzieja 29A, 02-998 Warszawa

Jaracza 3 lok. 16a, 00-378 Warszawa

tel. +48 518 161 944

kontakt@introsfera.pl