mobile-menu

Warsztaty

Myślisz o rozwoju osobistym? Chcesz poszerzyć swoje kompetencje w wybranym obszarze?

Pragniesz dowiedzieć się więcej o psychospołecznym funkcjonowaniu człowieka? Wymienić się doświadczeniami z grupą i uzyskać wsparcie od specjalisty? Zapraszamy na nasze warsztaty, które kierujemy zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Rozwijamy zainteresowania, uczymy kreatywnie i wspomagamy w dobrym funkcjonowaniu. Oferujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów pełnych zaangażowania i pasji, posiadających wielkie serca i głowy pełne pomysłów. Prowadzimy treningi umiejętności społecznych, warsztaty rozwojowe i rozwijające kreatywne myślenie.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

Zauważyłeś u Twojego dziecka trudności w funkcjonowaniu w grupie przedszkolnej lub szkolnej? Pedagog szkolny sugeruje TUS? Co to takiego? Trening umiejętności społecznych to polecana metoda pracy z dziećmi z całościowym zaburzeniem rozwoju (zespół Aspergera, autyzm), ADHD, wycofanymi, nieśmiałymi, lękliwymi, z problemami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji i wszystkim dziećmi, które mają trudności z funkcjonowaniem wśród innych ludzi. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, a uczestnicy, z pomocą prowadzącego terapeuty, uczą się takich tematów jak na przykład nawiązywanie kontaktu, emocje i strategie radzenia sobie z nimi, komunikacja werbalna i niewerbalna, przestrzeganie reguł, czy sposoby rozwiązywania konfliktów. Dzieci nie tylko obserwują zachowania innych w relacjach społecznych lecz także zwracają uwagę na to, jak same zachowują się w stosunku do innych osób. Celem zajęć jest poprawienie funkcjonowania w sytuacjach społecznych i zmiana trudnych zachowań na pożądane i społecznie akceptowane. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, każde spotkanie trwa 90 minut. Jeden cykl TUS obejmuje 12 spotkań. Zapraszamy dzieci i młodzież do grup wiekowych 4-6 lat, 7-9, 10-12 i 13-15. Grupy rozpoczynają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego (wrzesień/październik oraz luty/marzec). Nabory odbywają się przez cały rok, jednak po rozpoczęciu treningu nowi uczestnicy nie są dołączani do pracującej grupy.

Trening rozwojowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

Czy współczesna szkoła uczy dzieci i młodzież tego, co będzie im potrzebne w dorosłym życiu? Niestety nie – dziś bardziej niż wiedza potrzebne są umiejętności miękkie oraz kompetencje, których nie znajdziemy w planie lekcji. Dlatego proponujemy cykl warsztatów kierowanych dla młodych ludzi i rozwijających umiejętności, takie jak inteligencja emocjonalna, budowanie relacji, zarządzanie czasem, samodzielne i krytyczne myślenie, asertywność. Na zajęciach wspieramy też dzieci i młodzież w rozwijaniu poczucia własnej wartości, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywaniu konfliktów i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, kreatywności czy współpracy w grupie. Treningi rozwojowe mają na celu pomaganie w emocjonalnym i psychicznym rozwoju dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, każde spotkanie trwa 90 minut. Jeden cykl obejmuje 12 spotkań. Zapraszamy dzieci i młodzież do grup wiekowych 4-6 lat, 7-9, 10-12.

Kreatywna matematyka

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

Co ma matematyka do kreatywności? Od kilku dekad w badaniach nad twórczością, przyjmuje się, że kreatywność jest cechą każdego z nas, jak nieśmiałość czy towarzyskość. Wszyscy jesteśmy kreatywni, choć nie wszyscy w takim samym stopniu. Dobra wiadomość jest taka, że ćwicząc konkretne operacje myślowe podnosimy swoje twórcze kwalifikacje. Matematyka i tworzenie mają wiele elementów wspólnych. Ucząc się podstaw myślenia matematycznego w twórczy sposób podwajamy swoje szanse na sukces zarówno w nauce, jak i w życiu. W obu tych dziedzinach ważne jest, aby dostarczać młodemu człowiekowi różnorodnych bodźców. Matematyka to nie tylko liczenie, to dużo, dużo więcej - to zabawa z rytmem, przestrzenią i kształtem. Ćwicząc te umiejętności z dzieckiem umożliwiamy mu nie tylko łatwiejszy start w szkole, ale też rozbudzamy jego naturalną ciekawość świata, zachęcamy do samodzielnego rozwiązywania problemów i zapewniamy dużo dobrej zabawy. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat i odbywają się raz w tygodniu, a każde spotkanie trwa 45 minut.

Seminaria rodzicielskie

Są to seminaria inspirujące poświęcone budowaniu relacji rodzic-dziecko w oparciu o kluczowe wartości podejścia Jespera Juula, duńskiego terapeuty rodzinnego i pedagoga o światowej renomie. Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego w stronę zaufania do naturalnych kompetencji dziecka, autentycznej relacji dorosłego z dzieckiem, szacunku i współdziałania we wzajemnych stosunkach rodziców z dziećmi oraz dojrzałego przywództwa dorosłych. Seminaria są prowadzone pod patronatem Familylab, organizacji założonej przez Jespera Juula, wspierającej rodziców w rozwoju i kształtowaniu relacji z dziećmi, Każde spotkanie trwa około 2 godzin.

Jestem OK taki, jaki jestem

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

Jak dzieci rozwijają poczucie własnej wartości? Co jest dla nich wspierające a co nie? I dlaczego poczucie własnej wartości jest takie ważne? Na seminarium dowiesz się, jak towarzyszyć dziecku w sposób konstruktywny – wspierać budowanie własnej wartości, ale nie „rozpuszczać”. Komunikować, dając bezcenne informacje zwrotne dla dziecka, a przy okazji dowiadywać się więcej o sobie. Poczucie własnej wartości jest kluczowe w rozwoju młodego człowieka, decyduje o jakości naszego życia i o charakterze związków z innymi ludźmi, pozwala rozwijać swój potencjał, dbać o własne granice i stanowi psychospołeczny system odpornościowy człowieka.

Dorosły jak latarnia morska

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

Czym jest dzisiaj wychowanie? Czego potrzebują dzieci i jak stać się ich przewodnikiem? Jak budować autorytet oparty na miłości, a nie posłuszeństwie? Seminarium dotyczy mądrego przewodnictwa dorosłych w życiu dzieci, które są kompetentne, ale brakuje im doświadczenia, jakie mają dorośli. Zastanowimy się, co cennego rodzice i opiekunowie mogą wnieść w życie dzieci, a czego lepiej unikać, żeby im nie zaszkodzić, jaką jakość relacji chcemy tworzyć w naszej rodzinie, na czym oprzeć autorytet i jak odnaleźć swój indywidualny styl przywództwa.

Sztuka mówienia „nie” z czystym sumieniem

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

Seminarium jest poświęcone komunikowaniu granic w relacji, a to pozwala na budowanie relacji pełnej szacunku dla siebie i innych. Często wydaje nam się, że „nie” jest przeciwieństwem miłości: odrzuceniem, odmową okazania troski i zainteresowania, a ze strony dziecka po prostu nieposłuszeństwem. Jeśli jednak chcemy, żeby relacje w naszej rodzinie były zbudowane na równej godności wszystkich osób, musimy otworzyć drzwi dla „nie”, dla dialogu i dla dyskusji. Przyjrzymy się temu, co ukrywa się za „nie”, zastanowimy się, jak mówić je z czystym sumieniem – bez wyrzutów sumienia i krzywdzenia innych.

Dziecko w szkole

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

Twoje dziecko zaczyna przygodę ze szkołą i chcesz je do tego dobrze przygotować? A może po wakacjach wraca do szkoły? Szkoła i tematy z nią związane zajmują ważne miejsce w życiu wielu rodzin. Jak towarzyszyć dziecku w procesie edukacji szkolnej? Co pozostawić w sferze odpowiedzialności rodzica, a co można powierzyć dziecku? Po czyjej stronie stawać w razie konfliktu z nauczycielem? Podczas seminarium nie będziemy zajmować się kwestiami dydaktycznymi, ale tym, jak mądrze pomagać dziecku, aby radziło sobie jak najlepiej na swojej szkolnej drodze i jak funkcjonować w triadzie ja – moje dziecko – szkoła.

Nastolatki – kiedy kończy się wychowanie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

Czy życie z nastolatkiem to tylko konflikty i napięcia? Jak zrozumieć kogoś, kto ma dziwną fryzurę i komunikuje się półsłówkami? Jak być wsparciem w życiu młodego człowieka, na co pozwalać, a gdzie stawiać granice? Seminarium jest poświęcone relacji rodzic, dorosły – nastolatek. Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zbudować dobrą relację z nastolatkiem opartą za zaufaniu i szacunku. Porozmawiamy o tym, jak być „sparingpartnerem” w życiu dorastającego dziecka – czyli osobą, która daje maksymalny opór, ale jednocześnie dba o to, aby nie wyrządzić nikomu szkody.

Agresja – niebezpieczne tabu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

Dlaczego dzieci się złoszczą? Jak reagować na ich trudne zachowania? I jak uczyć je radzenia sobie z emocjami? Na seminarium będziemy rozmawiać o agresji dziecięcej – czym jest, jakie są jej objawy, o czym nam mówi i jak wykorzystać ją w sposób konstruktywny? Choć najchętniej wyeliminowalibyśmy agresję z własnego życia, dla wszystkich będzie lepiej, kiedy nauczymy się o niej rozmawiać i ją rozumieć. Frustracja i wybuchy złości u dzieci to ważna informacja dla dorosłych o tym, że pewne potrzeby dzieci nie są zaspokojone lub ich granice są przekraczane.

Seminaria i warsztaty dla dorosłych

Warsztaty dla osób dorosłych pozwolą Ci na zdobycie nowych kompetencji i pomogą wprowadzić je w życie poprzez doświadczenie i trening. Oferujemy seminaria rozwijające kompetencje rodzicielskie oparte na podejściu Jespera Juula oraz warsztaty z komunikacji czy radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami z elementami technik relaksacyjnych.

INTROSFERA
Terapia i Rozwój

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania

Dobrodzieja 29A, 02-998 Warszawa

Jaracza 3 lok. 16a, 00-378 Warszawa

tel. +48 518 161 944

kontakt@introsfera.pl