Katarzyna Pióro

Psycholożka, psychoterapeutka

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Laboratorium Psychoedukacji. Odbyła roczne seminarium z MBT (Mentalization Based Treatment - psychoterapia oparta na mentalizacji) oraz szkolenie zaawansowane z MBT certyfikowane przez Norweski Instytut Mentalizacji, Laboratorium Psychoedukacji oraz Pracownię Humani.

Doświadczenie zdobywała między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, organizacjach pozarządowych, projektach o charakterze społecznym.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, obejmującym wsparciem osoby wykluczone społecznie. Związana była ze Stowarzyszeniem Pro, w którym prowadziła konsultacje psychologiczne i psychoterapię krótko- i długoterminową. Prowadziła grupy wsparcia i terapię grupową. Interesuje się zdobywaniem wiedzy i kwalifikacji w kierunku psychoterapii opartej na mentalizacji oraz psychoterapii okołoporodowej.

Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi i młodzieżą, cierpiącymi z powodu objawów zaburzeń lękowych, somatycznych, nerwicowych i nastroju, doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, korzystając także z podejścia integracyjnego, prowadzi terapię krótko- i długoterminową.

Pracuje pod stałą superwizją.

Prywatnie jest mamą dwóch córek