Anna Ochmańska

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 roku życia w nurcie psychodynamicznym.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, czteroletnie studium psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, a także I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zdobywała m.in. w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Drewnicy, w Instytucie Psychologii Zdrowia, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych,.

W swojej pracy koncentruje się na poznaniu świata pacjenta, aby lepiej towarzyszyć mu w dokonywaniu ważnych zmian. Korzysta z podejścia psychodynamicznego i podejścia opartego na mentalizacji.

Pomaga osobom dorosłym doświadczającym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, depresji, a także borykającym się z trudnościami życiowymi, problemami w funkcjonowaniu w życiu społecznym, kłopotami w relacjach i związkach. Wspiera też osoby doświadczające wykluczenia i dyskryminacji. Ma duże doświadczenie w pracy z migrantami i uchodźcami. Pracuje również w języku angielskim i francuskim.