Artur Świtalski

Psycholog i psychoterapeuta młodzieży, dorosłych, par oraz rodzin.

Absolwent psychologii o specjalizacji psychologia kliniczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończył całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i przygotowującym do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty. Ukończył także m.in. kurs socjoterapii, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs Wilderness Therapy, szkolenie z zakresu NVC, dialogu motywującego oraz wiele innych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach medycznych oraz terapeutycznych m.in. w Centrum Terapii Dialog czy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SZPZLO Warszawa-Ochota. Współpracował także jako psycholog/terapeuta w organizacjach pozarządowych (Stowarzyszenie dla Rodzin, Fundacja Itaka, Stowarzyszenie Niebieska Linia, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Fundacja ART Przeciwko Przemocy), placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Pomaga młodzieży i dorosłym z zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, trudnościami w relacjach interpersonalnych i innymi. Wspiera osoby przeżywające kryzysy rozwojowe, sytuacyjne oraz borykające się w życiu z poczuciem braku satysfakcji, perfekcjonizmem czy niezadowalającymi kontaktami z innymi. Pracuje także z osobami z ADHD i całościowym zaburzeniem rozwoju (zespół Aspergera, autyzm).

Pracuje w nurcie psychodynamiczno-systemowym, bliskie jest też mu podejście egzystencjalne. W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla niego bezpieczna relacja.

Regularnie poszerza swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, wykładach i konferencjach. Swoją prace superwizuje u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.