Dzieci, młodzież, rodziny

W naszej poradni pomoc psychologiczną uzyskają dzieci, nastolatki i ich rodzice.

Zapraszamy młodych ludzi, którzy borykają się z różnymi trudnościami – lękowymi, emocjonalnymi, zaburzeniami nastroju, zachowania i innymi trudnościami, z ADHD czy całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera).

Kluczowym elementem pracy z dziećmi jest współpraca z rodzicami, którym oferujemy konsultacje rodzicielskie, psychoterapię indywidualną rodzica, pary rodzicielskiej i terapię okołoporodową.
W sytuacji, kiedy trzeba lepiej zrozumieć relacje i sposób komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, proponujemy terapię rodzinną.

Na warsztatach i seminariach wspieramy dzieci i młodzież w rozwoju emocjonalnym i społecznym, a rodziców w rozwijaniu kompetencji wychowawczych.

Fot. Jarosław Siwek