Psychoterapia pary

Jest to forma terapii skierowana do par doświadczających różnych trudności, mierzących się z niezrozumieniem czy poczuciem bezsilności oraz par, które chcą się rozwijać, lepiej rozumieć i komunikować.

Doświadczane trudności mogą pojawiać się na różnych etapach związku i być wynikiem zarówno zdarzeń zewnętrznych, jak i pewnych procesów zachodzących stale w obrębie pary. W sytuacji, gdy w naszym gabinecie siada para, to ich relacja staje się naszym pacjentem i to jej głosu staramy się słuchać.

Oferujemy zarówno psychoterapię, czyli cykle spotkań mających na celu głębokie zrozumienie doświadczanych trudności, jak również konsultacje ukierunkowane na zdefiniowanie bieżącej sytuacji pary czy spotkania mediacyjne.