Krystyna Mierzejewska-Orzechowska

Superwizor.

Przewodnicząca zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w latach 2013-2016 przewodnicząca Komisji Etyki Sekcji Psychoterapii PTP. Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii i Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, posiada też Europejski Certyfikat Psychoterapii wydawany przez European Association for Psychotherapy.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię dla par. Pracuje w modelu integracyjnym – w oparciu o teorię przywiązania integruje podejście systemowe z psychodynamicznym.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla psychologów i psychoterapeutów. Jako superwizor czuwa nad jakością prowadzonej przez zespół Introsfery psychoterapii i wsparcia psychologicznego.