Psychoterapia grupowa

Jest to forma terapii skierowana przede wszystkim do osób doświadczających trudności w relacjach z innymi ludźmi.

Nasze życie toczy się wśród ludzi, dorastamy w rodzinie, często pracujemy z innymi i doświadczamy kontaktu z różnymi grupami. Taki rodzaj terapii pozwala nam zobaczyć i zrozumieć nasz sposób wchodzenia w relacje oraz funkcjonowania w sytuacjach społecznych.