Szkoła dla rodziców – start już w marcu 2024

Zapraszamy rodziców i opiekunów na warsztaty pozwalające na rozwinięcie umiejętności i kompetencji wychowawczych, wypracowanie satysfakcjonującej komunikacji z dzieckiem i refleksję nad własnym rodzicielstwem. Podczas dziesięciu spotkań omówimy najważniejsze zagadnienia związane z rodzicielstwem i wychowaniem dzieci.

Uczestnictwo w zajęciach daje szansę na zbudowanie wartościowej relacji z dzieckiem, opartej na miłości, szacunku, zaufaniu i odpowiedzialności. Będzie można się nauczyć, jak wzmacniać poczucie własnej wartości swoich dzieci, wspierać je w trudnych sytuacjach i świadomie towarzyszyć im w rozwoju.

Warsztaty umiejętności wychowawczych są oparte na rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEiN programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” autorstwa Joanny Sakowskiej i są prowadzone w oparciu o książki Adele Faber i Elaine Mazlish, jak również filozofię Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy oraz podejście Jespera Juula.

Na warsztatach będziemy poruszać tematykę z następujących obszarów:

  • Granice dziecka i dorosłego – jak je stawiać i jak ich przestrzegać?
  • Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z uczuciami i jak radzić sobie z własnymi emocjami?
  • Jak zachęcać dziecko do współpracy?
  • Jak wspólnie rozwiązywać problemy i konflikty?
  • Jak zachęcać dziecko do samodzielności?
  • Jak uwalniać dziecko od etykietek i odgrywania ról?
  • Jak doceniać dziecko i wzmacniać jego poczucie własnej wartości?

Cykl warsztatów obejmuje dziesięć trzygodzinnych spotkań, odbywających się stacjonarnie w soboty godzinach 10-13. W trakcie zajęć przewidziana jest jedna 15-minutowa przerwa. Podczas zajęć będziemy pracować takimi metodami, jak burza mózgów, dyskusja, praca w małych grupach, psychodramy, psychozabawy, mini wykłady. Zajęcia ruszą po zebraniu się grupy min. 10 osób. Koszt udziału w całym cyklu to 1500 zł. Płatności będą przyjmowane w jednej lub dwóch ratach (po 750 zł). Nie ma możliwości uczestniczenia tylko w jednym lub kilku zajęciach, szkolenie stanowi całość.

Gdzie: Ośrodek Introsfera, Al. Niepodległości 217 lok. 8, 02-087 Warszawa

Kiedy: 02.03.2024, 09.03.2024, 16.03.2024, 6.04.2024, 13.04.2024, 21.04.2024 (niedziela), 11.05.2024, 25.05.2024, 8.06.2024, 22.06.2024

Prowadzenie: Agata Blady, psycholog i psychoterapeuta dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin; Marta Bogucka, psycholog i psychoterapeuta młodzieży, dorosłych, par i rodzin

Tu możesz się zapisać na warsztaty: Formularz zgłoszeniowy

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia warsztatu, pod warunkiem obecności na 80% zajęć (min. 8 spotkań, nieobecności nie mogą następować po sobie). Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: email: kontakt@introsfera.pl, tel. 518191644