Szkolenie z psychoterapii pary

Zapraszamy na nową edycję szkolenia „Psychoterapia pary w oparciu o teorię więzi”, które poprowadzi Krystyna Mierzejewska-Orzechowska. Szkolenie jest skierowane do psychoterapeutów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o nowe kompetencje i lepsze zrozumienie tego, co dzieje się w parze. Szkolenie jest skierowane do psychoterapeutów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o nowe kompetencje oraz lepsze zrozumienie tego, co dzieje się w parze i jest przeznaczone dla osób, które ukończyły całościowe szkolenie psychoterapeutyczne i pracują z parami.

Psychoterapia pary wymaga korzystania z różnych podejść teoretycznych, aby móc elastycznie dostroić się do klimatu emocji, potrzeb i wartości obydwojga partnerów. Dlatego program szkolenia będzie zawierał treści z zakresu różnych podejść teoretycznych, co pozwala na tworzenie optymalnych interwencji w pracy z parą, wypełniających spójny model dynamiki pary, oparty o teorię więzi, z uwzględnieniem teorii poliwagalnej i teorii złożonych traum relacyjnych. W czasie sześciu spotkań zostanie zaprezentowana koncepcja opisująca dynamikę rozwoju intymnej relacji, a także metody i techniki wykorzystywane w psychoterapii pary.

Psychoterapeutą stajemy się w procesie nabywania wiedzy, zdobywania kompetencji i integrowania nowych treści z osobistym doświadczeniem. Aby pomagać w budowaniu własnego stylu w byciu psychoterapeutą pary, szkolenie będzie realizowane w formie wykładowo-seminaryjnej, częściowo poprzez pracę z własnym doświadczeniem i superwizję. Treści teoretyczne będą ilustrowane materiałem klinicznym przygotowanym przez prowadzącą oraz zgłaszanym przez uczestników szkolenia, a dzięki możliwości osobistego wewnętrznego przeżycia, będzie można doświadczyć, jak działają proponowane idee i techniki.

Szkolenie składa się z sześciu zjazdów, każdy z nich odbywa się w soboty w godz. 9-15. Nie ma możliwości uczestniczenia tylko w jednym lub kilku zjazdach, szkolenie stanowi całość.

Harmonogram i szczegółowy zakres tematyczny szkolenia:

  • 18.05.2024 - Znaczenie intymnego związku – teoria przywiązania, style przywiązania.
  • 08.06.2024 - Integracja podstawowych podejść psychoterapeutycznych w pracy z parą.
  • 14.09.2024 - Leczenie traum relacyjnych.
  • 12.10.2024 - Diagnoza i wynikający z niej plan terapii.
  • 09.11.2024 - Korzystanie z różnych teorii i wynikające z nich interwencje.
  • 07.12.2024 - Przykłady kliniczne i superwizja.

Szkolenie poprowadzi Krystyna Mierzejewska-Orzechowska, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii i Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, posiada też Europejski Certyfikat Psychoterapii wydawany przez European Association for Psychotherapy. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Pracuje w modelu integracyjnym – w oparciu o teorię przywiązania integruje podejście systemowe z psychodynamicznym.

Szkolenie odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy otrzymają link do spotkania na kilka dni przed szkoleniem. Koszt jednego zjazdu wynosi 600 zł. Płatności będą przyjmowane w jednej (3600 zł) lub dwóch ratach (po 1800 zł).

Obecnie prowadzimy nabór na szkolenie. Decyduje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ »