Trening rozwojowy

Czy współczesna szkoła uczy dzieci i młodzież tego, co będzie im potrzebne w dorosłym życiu? Niestety nie – dziś bardziej niż wiedza potrzebne są umiejętności miękkie oraz kompetencje, których nie znajdziemy w planie lekcji.

Dlatego proponujemy cykl warsztatów kierowanych dla młodych ludzi i rozwijających umiejętności, takie jak inteligencja emocjonalna, budowanie relacji, zarządzanie czasem, samodzielne i krytyczne myślenie, asertywność.

Na zajęciach wspieramy też dzieci i młodzież w rozwijaniu poczucia własnej wartości, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywaniu konfliktów i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, kreatywności czy współpracy w grupie.

Treningi rozwojowe mają na celu pomaganie w emocjonalnym i psychicznym rozwoju dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, każde spotkanie trwa 90 minut. Jeden cykl obejmuje 12 spotkań.

Zapraszamy dzieci i młodzież do grup wiekowych 4-6 lat, 7-9, 10-12.