Psychoterapia indywidualna dorosłych

Są to indywidualne, pięćdziesięciominutowe spotkania z terapeutą, które odbywają się raz w tygodniu o stałej porze.

Rozpoczęcie terapii poprzedza spotkanie konsultacyjne, podczas którego jest czas na omówienie doświadczanych trudności lub obszarów problemowych, ustalenie celu terapii oraz czas jej trwania. Oferujemy terapię ograniczoną w czasie oraz bezterminową.