Psychoterapia indywidualna dziecka

Pracę z dzieckiem zaczynamy od spotkań mających charakter konsultacyjny, często na początku tylko z rodzicami lub opiekunami.

Po rozpoznaniu specyfiki trudności młodego pacjenta, ustalamy cele i plan psychoterapii.
Pracujemy indywidualnie z dzieckiem stosując metody adekwatne do jego wieku i rozwoju, jednak ważną częścią oddziaływań jest też współdziałanie z rodzicami polegające na psychoedukacji i wyjaśnianiu mechanizmów powodujących trudności dziecka, rozwijaniu umiejętności rodzicielskich i udzielaniu wskazówek, jak na co dzień wspierać syna lub córkę.

Nieraz potrzebna jest też praca systemowa z całą rodziną. Prowadzimy psychoterapię dzieci w takich obszarach jak np. zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, całościowe zaburzenia rozwoju, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, tiki, uzależnienia i inne problemy psychologiczne oraz emocjonalne.