Psychoterapia pary w oparciu o teorię więzi

Zapraszamy na nową edycję szkolenia “Psychoterapia pary w oparciu o teorię więzi” kierowanego do psychoterapeutów i psychologów w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, pracujących z parami.

Szkolenie odbędzie się w dniach:

  • 9 października 2021 roku w godz. 10.00-18.00
  • 13 listopada 2021 roku w godz. 10.00-18.00
  • 11 grudnia 2021 roku w godz. 10.00-18.00.

Zakres tematyczny szkolenia obejmie takie zagadnienia, jak: znaczenie intymnego związku w życiu człowieka, rozwój więzi, rozpoznawanie wzorców bliskości w parze (style przywiązania), mapa terapia para, ujawnianie podświadomej fantazji w wyborze partnera, dynamika relacji w intymnej parze, proces leczenia więzi, specyficzne wymagania wobec terapeuty pary, relacja erotyczno-seksualna w rozwoju więzi w parze, etapy rozwoju psychoseksualnego, techniki pracy terapeutycznej z parą z problemami w sferze seksualnej, męskość i kobiecość kształtowane przez wzorce rodzinne i kulturowe. Szkolenie będzie zawierać części teoretyczne oraz warsztatowe, pozwalające na poszerzenie rozumienia swojego osobistego doświadczenia w bliskiej relacji, a także prezentację materiału klinicznego oraz użytecznych technik adekwatnie do etapu terapii.

Szkolenie poprowadzi Krystyna Mierzejewska-Orzechowska, przewodnicząca zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w latach 2013-2016 przewodnicząca Komisji Etyki Sekcji Psychoterapii PTP. Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii i Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, posiada też Europejski Certyfikat Psychoterapii wydawany przez European Association for Psychotherapy. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię dla par. Pracuje w modelu integracyjnym – w oparciu o teorię przywiązania integruje podejście systemowe z psychodynamicznym.

Szkolenie odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy otrzymają link do spotkania na kilka dni przed szkoleniem.

Cena szkolenia – jednorazowo 1350 zł, w przypadku płatności w trzech ratach 3 x 450 zł.

Obecnie prowadzimy nabór na szkolenie. Decyduje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ »