Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Rozwijamy zainteresowania, uczymy kreatywnie i wspomagamy w dobrym funkcjonowaniu.

Oferujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów pełnych zaangażowania i pasji, posiadających wielkie serca i głowy pełne pomysłów.

Prowadzimy treningi umiejętności społecznych oraz warsztaty rozwojowe rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i kreatywne myślenie.