Trening umiejętności społecznych (TUS)

Zauważyłeś u Twojego dziecka trudności w funkcjonowaniu w grupie przedszkolnej lub szkolnej?
Pedagog szkolny sugeruje TUS? Co to takiego?

Trening umiejętności społecznych to polecana metoda pracy z dziećmi z całościowym zaburzeniem rozwoju (zespół Aspergera, autyzm), ADHD, wycofanymi, nieśmiałymi, lękliwymi, z problemami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji i wszystkim dziećmi, które mają trudności z funkcjonowaniem wśród innych ludzi.

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, a uczestnicy, z pomocą prowadzącego terapeuty, uczą się takich tematów jak na przykład nawiązywanie kontaktu, emocje i strategie radzenia sobie z nimi, komunikacja werbalna i niewerbalna, przestrzeganie reguł, czy sposoby rozwiązywania konfliktów.

Dzieci nie tylko obserwują zachowania innych w relacjach społecznych lecz także zwracają uwagę na to, jak same zachowują się w stosunku do innych osób.
Celem zajęć jest poprawienie funkcjonowania w sytuacjach społecznych i zmiana trudnych zachowań na pożądane i społecznie akceptowane.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, każde spotkanie trwa 90 minut. Jeden cykl TUS obejmuje 12 spotkań. Zapraszamy dzieci i młodzież do grup wiekowych 4-6 lat, 7-9, 10-12 i 13-15. Grupy rozpoczynają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego (wrzesień/październik oraz luty/marzec).

Nabory odbywają się przez cały rok, jednak po rozpoczęciu treningu nowi uczestnicy nie są dołączani do pracującej grupy.