Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Jest to cykl warsztatów pozwalających rodzicom na rozwinięcie umiejętności i kompetencji wychowawczych, wypracowanie satysfakcjonującej komunikacji z dzieckiem i refleksję nad własnym rodzicielstwem.

Uczestnictwo w zajęciach daje szansę na zbudowanie wartościowej relacji z dzieckiem, opartej na miłości, szacunku, zaufaniu i odpowiedzialności. Rodzice nauczą się, jak wzmacniać poczucie własnej wartości swoich dzieci, wspierać je w trudnych sytuacjach i świadomie towarzyszyć im w rozwoju. 

Warsztaty są oparte na programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” autorstwa Joanny Sakowskiej i są prowadzone w oparciu o książki Adele Faber i Elaine Mazlish, jak również filozofię Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy oraz podejście Jespera Juula.

Dostępne są trzy części szkolenia. Rodzice, którzy wzięli udział w części pierwszej, mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach warsztatów – część druga jest poświęcona wspieraniu rodzeństwa, a część trzecia komunikacji z nastolatkiem.
Każdy cykl warsztatów obejmuje dziesięć trzygodzinnych spotkań stacjonarnych w małych grupach.

Szkoła dla rodziców – część 1

 • Granice dziecka i dorosłego.
 • Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z uczuciami i jak radzić sobie z własnymi emocjami?
 • Jak zachęcać dziecko do współpracy?
 • Czym można zastąpić kary?
 • Jak wspólnie rozwiązywać problemy i konflikty?
 • Jak zachęcać dziecko do samodzielności?
 • Jak uwalniać dziecko od etykietek i odgrywania ról?
 • Jak doceniać dziecko i wzmacniać jego poczucie własnej wartości?

Szkoła dla rodziców – część 2 – Rodzeństwo

 • Rodzeństwo (wspomnienia z dzieciństwa)
 • Źródła zazdrości między dziećmi
 • Od rywalizacji do współpracy
 • Porównania
 • Równość, sprawiedliwość, odmierzenie, dzielenie się
 • Wpływ ról na relacje w rodzinie
 • Wspieranie dzieci podczas konfliktów
 • Pogodzić się z przeszłością

Szkoła dla rodziców – część 3 – Nastolatek

 • Potrzeby rozwojowe wieku dorastania
 • Pozwolić czy zabronić czyli o granicach
 • Jak wspierać nastolatka w radzeniu sobie z uczuciami?
 • Jak rezygnować w kontroli na rzecz współpracy?
 • Czym zastąpić kary?
 • Jak wspólnie rozwiązywać problemy?
 • Jak rozmawiać na trudne tematy?
 • Wspólne spotkanie rodziców i młodzieży