Psychoterapia indywidualna rodzica

Sposób, w jaki interpretujemy własne doświadczenia z dzieciństwa, w dużym stopniu wpływa na to, jak wychowujemy swoje dzieci.

Świadomy rodzic jest w stanie dać dzieciom podstawę dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa, zapewniając optymalny rozwój i rozwijając bezpieczny styl przywiązania, co pozwala dzieciom radzić sobie z wyzwaniami w wielu obszarach życia.

Jednak zdolność do skutecznego porozumiewania się i budowania poczucia bezpieczeństwa bardzo zależy od tego, czy zrozumieliśmy swoje własne przeżycia z dzieciństwa. Nadanie im sensu pozwala zintegrować ich pozytywne i negatywne aspekty oraz zaakceptować je jako część swojego życia.

Nie możemy zmienić tego, co się wydarzyło w dzieciństwie, ale możemy zmienić sposób, w jaki to postrzegamy. Głębsze zrozumienie samego siebie pozwoli zbudować bardziej satysfakcjonujące relacje z dziećmi. Psychoterapia indywidualna rodzica wspiera w procesie poznania i zrozumienia siebie, polepszenia relacji z dziećmi i w kontaktach międzyludzkich.

Razem ze specjalistą będziecie szukać źródeł problemów, zastanawiać się, jak je wyjaśnić i jak sobie z nimi radzić. Rozwijamy się przecież przez całe życie.