Konsultacja psychologa dzieci i młodzieży

Na pierwsze spotkanie do psychologa dziecięcego zwykle przychodzą rodzice lub opiekunowie, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka.

W przypadku nastolatków pierwsza konsultacja to często wspólne spotkanie rodziców i młodego człowieka z psychologiem.
Następnie zapraszamy na indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem lub nastolatkiem.

Aby postawić diagnozę, zazwyczaj potrzebne są spotkania z rodzicami oraz kilka spotkań z dzieckiem.

W razie potrzeby psycholog może skierować młodego pacjenta na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną lub z zakresu integracji sensorycznej. Po rozpoznaniu specyfiki trudności, psycholog dziecięcy może ustalić cele i plan psychoterapii.