Psychoterapia rodzinna

Ta forma terapii dotyczy całej rodziny i opiera się na założeniu, że rodzina to system złożony z osób, które wchodzą ze sobą w stałe relacje i mają na siebie wzajemny wpływ.

Jeżeli więc ktoś z członków rodziny przeżywa problemy, może się to odbijać negatywnie na całym systemie rodzinnym i generować trudności.

Terapia rodzinna pozwala lepiej zrozumieć relacje, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, a jej celem jest poszukiwanie źródeł konfliktów i wspólna praca nad ich rozwiązaniem.
W spotkaniach uczestniczą wszystkie osoby mieszkające wspólnie – zarówno rodzice lub opiekunowie jak i dzieci, ponieważ ważna jest perspektywa każdego z członków rodziny.

Jest to skuteczna forma pomocy w przypadku konfliktów małżeńskich, problemów wychowawczych, konfliktów rodziców z dorastającymi dziećmi, przewlekłej choroby i wszelkich kryzysów w rodzinie.